1944: Rok Apokalipsy

Adam Węgłowski

Miłośnik antyku, dziennikarz, wieloletni redaktor „Metropolu”.

Monte Cassino - krwawa ofiara Polaków, cała prawda o komunistach, którzy tworzyli Polskę Ludową - m.in. o tym piszemy w najnowszym numerze magazynu Focus Historia Ekstra.

Nad ludy i nad króle podniesiony;

Na trzech stoi koronach, a sam bez korony;

A życie jego – trud trudów,

A tytuł jego – lud ludów;

Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,

A imię jego czterdzieści i cztery.

Ta zagadkowa przepowiednia Adama Mickiewicza z III części „Dziadów” doczekała się wielu interpretacji. Wieszcz mówił osobie, bawił się numerologią i kabałą? Jakakolwiek by była prawda, ponad sto lat później historia dopisała własna apokaliptyczna interpretacje do słów poety.

Czytaj więcej na temat Powstania Warszawskiego!

Odrodzona na gruzach trzech imperiów Polska znów popadła w niewolę – hitlerowską i sowiecką. W 1944 r. ważyły się jej losy. Pod Monte Cassino, w trakcie akcji „Burza” i w powstaniu warszawskim chcieliśmy pokazać światu, że mamy prawo do własnego niepodległego państwa. Ale nawet tysiące zabitych i zagłada Warszawy nie zmieniły cynicznej polityki mocarstw. Pod skrzydłami Kremla, choć polskimi rekami, miała być budowana Polska Ludowa – niesamodzielna, bez Kresów, bez korony...

Przejdź do Spisu Treści!

  • Kategoria: Wojny
  • Data:
  • Źródło:
    • Focus Historia Ekstra 3/2014
  • c
Słowa kluczowe
Komentarze