religie

m

Przez seks do Boga

Świat

Dzisiejszy judeochrześcijański Bóg – jak twierdzą kapłani oraz gorliwi wyznawcy – z...