II RP

s

II RP, czyli raj dla aferzystów

Polska

Głośny pisarz Międzywojnia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, tworząc swą nieśmiertelną powieść „Kariera...