da Vinci

m

Koktajl Mołotowa

Świat

Dlaczego trwa spór o polskie korzenie Nietzschego?