blitzkrieg

a

Blitzkrieg z przypadku

Wojny

Kiedy 10 maja 1940 roku III Rzesza rozpoczęła kampanię na froncie zachodnim, nie spodziewała...